مشخصات رانندگان برای پیامک به مشتری

دسته بندی ها :
ردیف نام راننده متن پیام
1

محسن شعبانی

بار شما توسط آقای محسن شعبانی به شماره تماس 09389276125 با خودروی وانت به شماره پلاک ایران716:21ق26 برای شما ارسال شده است
2 بهزاد هدایت منش بار شما توسط آقای بهزاد هدایت منش به شماره تماس 09304670313 با خودروی پراید به شماره پلاک ایران956:21د18 برای شما ارسال شده است
3 علی نامنی
توسط آقای علی نامنی به شماره تماس 09351423578 با خودروی پراید به شماره پلاک ایران486.38ق63 برای شما ارسال شده است
4 جمالی
بار شما توسط آقای جمالی به شماره تماس 09192170834 با خودروی پژو به شماره پلاک ایران254.38ق51 برای شما ارسال شده است
5
6
7
8
9
10
برچسب ها :

نظرات شما

Comments are closed.

0